АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН АНГИЛЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭГЧДЭД ӨГӨХ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

ГАРЧИГ НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ.

1.1 Аялал жуулчлалын тухай хууль

1.2 Аялал жуулчлалын байгууллагын ангилал тогтоох журам

1.3 Зөрчлийн тухай хууль / Холбогдох хэсэг /

1.4 Иргэний хууль /Холбогдох хэсэг / ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ.

2.1 Ангиллын гэрчилгээ шинээр авах хүсэлтэй байгууллагын анхаарах зүйлс

2.2 Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахад анхаарах зүйлс

2.4 Даатгалын тухай ойлголт ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ.

3.1 Аялал жуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагуудад хэрэгтэй утасны жагсаалт

3.2 Нэр томьёоны тайлбар

 Download Attachment
Share :